reklama
Naše firma je členem Hospodářšké komory hl. města Prahy
reklama
Financování vašeho vozu Vám zajistíme
reklama
Super brzdy pro vozy SUBARU od AP Racing !!!
reklama
Brzdy Brembo pro vozy SUBARU !!!
reklama
sleva až 10% na střešní nosiče a boxy
reklama
SUBARU Boutique
reklama
Legacy Sedan Executive 3.0R, TOP výbava + sport paket za 290.000,- !!!
 
Subaru LL Carpenter - o nás
Prodej vozů :
Snažíme se intenzivně vyhledávat nejvýhodnější nabídky předváděcích vozů a na přání zákazníka i nových vozů.

Všechna vozidla získaná prostřednictvím naší firmy mají celoevropskou záruku a k uznání záruky kdekoli v EU a tedy i v České republice stačí předložit pouze řádně vyplněnou originální garanční knížku!
Nic více a nic méně!


Servis:
Dle našeho názoru nelépe vyškolený a nejzkušenější tým v České republice .
Vlastníme veškerou servisní dokumentaci a diagnostické zařízení i pro nejnovější modely.
Výrobce nám (jak mu ukladá Bloková výjimka ) zasílá veškeré technické informace ve stejnou chvíli
jako svým smluvním partnerům a poskytuje nám technickou podporu Hot-line a pozval nás i na školení
pořádá.


Provádíme :

  záruční prohlídky
  pozáruční prohlídky
  mechanické opravy
  pneuservis
  geometrie kol
  lakýrnické práce
  karosářské práce
  elektrikářké práce ( montáže alarmu , handsfree sady , autorádia atd.)
  montáž tažných zařízení
  montáž zabezpečovacího zařízení
  montáž nezavislého topení

   

DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ SHODĚ V ODVĚTVÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářskou soutěžPředmluva
Distribuce a opravy motorových vozidel jsou pro evropského zákazníka oblasti zásadního významu. Toto odvětví je spojováno se specifickými problémy hospodářské soutěže – zejména co se týče společného trhu a z něho vyplývajícího práva zákazníků zakoupit automobil v Evropské unii tam, kde to pro ně bude výhodné. Nové nařízení 1400/2002, které je vysvětleno v této brožuře, bylo navrženo tak, aby tyto problémy vyřešilo a zároveň zohlednilo zvláštní rysy odvětví motorových vozidel. Nové nařízení se také zabývá problematikou související s opravami a údržbou a dodávkou náhradních dílů vzhledem k tomu, že za dobu životnosti vozidla jsou náklady související s těmito službami téměř stejně vysoké jako sama původní kupní cena vozidla. Cílem tohoto nového nařízení je prohloubit hospodářskou soutěž a přinést konkrétní užitek evropským zákazníkům. Nařízení otevírá cestu k většímu využití nových postupů distribuce, např. prodeje prostřednictvím internetu a obchodních zastoupení pro více značek. Povede k větší hospodářské soutěži mezi prodejci, výrazně zjednodušší nákup nových vozidel v zahraničí a též povede k větší cenové soutěži. Majitelé vozů budou mít více možností vybrat si, kde si nechají provést opravy a údržbu vozu a jaké náhradní díly budou použity. Tato vysvětlující brožura byla sestavena Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a má sloužit jako právně nezávazný manuál k tomuto nařízení. Jejím cílem je poskytnout různým skupinám zúčastněných stran, zejména zákazníkům, prodejcům a servisním pracovníkům, rady a informace. Vzhledem k zásadním změnám, které toto nařízení zavádí, jsou tyto informace velice důležité. Brožura obsahuje samostatné části pro jednotlivé strany a nabízí odpovědi na otázky, které mohou vyvstat. To by mělo čtenářům umožnit snadněji nalézt informace odpovídající jejich potřebám. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž bude pozorně sledovat provádění tohoto důležitého nařízení, a pokud to bude nutné, ihned podnikne kroky pro zajištění toho, aby byla respektována pravidla hospodářské soutěže a aby nařízení přinášelo evropským zákazníkům prospěch.

5. PRÁVA, POVINNOSTI A PŘÍLEžITOSTI STANOVENÉ NAŘÍZENÍM

Tato kapitola rozebírá nařízení formou otázek a odpovědí z pohledu různých zúčastněných stran včetně zákazníků. Tam, kde je to možné, je u diskutovaných otázek odkaz na jinou část této brožury, kde je podán podrobnější odborný výklad.

5.1. Zákazníci: rostoucí výběr pro zákazníky v souladu s principy společného trhu

Potřeba zvýšit výhody, které prodejní systém přináší zákazníkům, je jádrem politiky Komise pro odvětví motorových vozidel. Vnesením větší hospodářské soutěže do prodeje, údržby a oprav vozidel a prodeje náhradních dílů nařízení 1400/2002 podporuje zákazníkovu možnost volby. Ačkoli nařízení neusiluje o sladění cen, obsahuje řadu opatření, která zákazníkům usnadňují využití práva vyplývajícího ze společného trhu využít cenových rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a zakoupit si vozidlo tam, kde je to pro ně výhodné. Zejména již nebude blokovou výjimkou pokryta většina omezení pro využívání zprostředkovatelů ze strany zákazníků. Dále podporou aktivního prodeje a otevřením dalších prodejních míst a vysvětlením pozice využívání internetu nová pravidla umožňují obchodníkům prodej zákazníkům kdekoli v rámci společného trhu. Do těchto pravidel bylo převedeno také ustanovení o dostupnosti, které v předcházejícím nařízení 1475/95 umožňovalo zákazníkům koupit automobil se specifikacemi platnými v jejich zemi v jiném členském státě, včetně automobilů s řízením na pravé straně na evropském kontinentu. Ustanovení o dostupnosti stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. f) nařízení 1400/2002 se vztahuje na všechna motorová vozidla, včetně lehkých užitkových vozidel, prodávaná kdekoli v rámci společného trhu. Prostřednictvím udělování výjimky pouze dohodám, které zavazují schválené servisní pracovníky k opravě vozidel prodávaných jakýmkoli prodejcem v distribučním systému, nařízení zajišťuje, že zákazník může odvézt vozidlo k opravě a údržbě k jakémukoli schválenému servisnímu pracovníkovi kdekoli v Evropské unii. Nařízení obsahuje také opatření, která jsou určena k zajištění toho, aby zákazníci mohli nadále opravu a servis svých automobilů nechat provádět u samostatných servisních pracovníků a aby byla zaručena bezpečnost a ochrana životního prostředí. Mnohá z těchto opatření jsou probírána v jiných částech této brožury, protože mají přímý vliv spíše na jiné skupiny hospodářských subjektů. Níže v textu je uvedena řada otázek a odpovědí a problematika, která přímo souvisí se zákazníkem.

5.1.1. Prodej


Otázka 25: Může zákazník koupit vozidlo v rámci společného trhu tam, kde to považuje za nejvýhodnější?
Svobodná volba zákazníka nakupovat kdekoli v rámci společného trhu je jedním z nejdůležitějších úspěchů Evropské unie a nařízení právo zakoupit motorové vozidlo v jiném členském státě posiluje. Výrobce, dovozce nebo místní prodejce nesmí v žádném případě bránit obchodníkovi v prodeji jakémukoli zákazníkovi, který ho kontaktuje41 přímo, pomocí prostředníka nebo internetu. Pokud by dodavatel zakázal obchodníkovi prodej zákazníkům z jiných členských států, snažil se mu v tom bránit nebo na prodej takovým zákazníkům uvalil jakákoli omezení, jednalo by se o závažné porušení hospodářské soutěže, které by znamenalo, že prodejní dohody dodavatele by nebyly pokryty blokovou výjimkou. Komise v posledních letech odhalila několik případů porušování pravidel hospodářské soutěže ES, která zahrnovala omezení prodeje zahraničním zákazníkům, a daným podnikům byla uložena pokuta83.

Otázka 26: Může obchodník v jiném členském státu odmítnout prodat zákazníkovi automobil?
Smysl pro obchod by obvykle vedl obchodníka k tomu, aby prodal tolik automobilů, kolik je možné, protože čím více jich prodá, tím větší je jeho zisk. Avšak prodejce (v nařízení označovaný jako distributor), stejně jako maloobchodník s jinými druhy zboží, může prodej odmítnout jakémukoli zákazníkovi, pokud se tak rozhodne z vlastní iniciativy, a nikoli na pokyn dodavatele. Pokud by však svým prodejcům zakázal prodej zákazníkům z jiných členských států dodavatel84 nebo se snažil jim v tom bránit85, jednalo by se o závažné porušení hospodářské soutěže, a s největší pravděpodobností o porušení článku 81 Smlouvy o ES.

Otázka 27: Měl by zákazník, který si objedná vozidlo od obchodníka v jiném členském státu, čekat delší dobu, než bude jeho objednávka vyřízena?
Obvykle by zpoždění nemělo být delší než u vozidla s podobnými specifikacemi v místním provedení. Pokud by se ukázalo, že dodavatel způsobil u dodávek vozidel svému prodejci na prodej zahraničním zákazníkům neobvykle dlouhá zpoždění s úmyslem odradit tyto zákazníky od toho, aby nakupovali v jiném členském státu, jednalo by se o závažné porušení hospodářské soutěže. Jestliže si například dánský zákazník objedná automobil s řízením na levé straně určitého modelu s tónovanými skly, 16válcovým motorem a posuvnou střechou u irského obchodního zastoupení, zpoždění při splnění takovéto objednávky86 by mělo být srovnatelné se zpožděními, se kterými se setká irský zákazník, který si objedná automobil s řízením na pravé straně stejného modelu s tónovanými skly, 16válcovým motorem a posuvnou střechou u téhož obchodního zastoupení. Jakékoli další prodloužení dodací lhůty musí být odůvodněné.

Otázka 28: Může dodavatel přinutit zákazníka z jiného členského státu čekat, než mu dodá prohlášení o shodě?
Nikoli. Dodavatelé musejí systematicky dát celou dokumentaci prohlášení o shodě obchodníkovi k dispozici v okamžiku dodání vozidla zákazníkovi nebo jeho zprostředkovateli. Pokud tomu tak není, zákazník nebude moci registrovat vozidlo 83 Rozhodnutí Komise o uložení pokut společnostem Volkswagen (1998 a 2001), Opel (2000) a DaimlerChrysler (2001). Pro přesné informace o těchto rozhodnutích viz Příloha I. 84 Např. výrobce, dovozce nebo místní distributor. 85 Např. omezením dodávky vozidel. 86 Viz čl. 4 odst. 1 písm. f). 42 v jiném členském státu. To by mohlo být nepřímým omezením prodeje a závažným omezením hospodářské soutěže87.

Otázka 29: Může prodejce v selektivním systému distribuce nutit zákazníky, aby podepsali závazek/jiný dokument, že vozidlo nebude dále prodáno za účelem obchodního zisku, dokud je nové?
Pro dodavatele provozujícího selektivní systém distribuce je legitimní, aby bránil prodeji dalším prodejcům, kteří nejsou členy tohoto systému. Zákazník však může motorové vozidlo prodat kdykoli za předpokladu, že není skrytým nezávislým prodejcem. Pokud by prodejce na pokyn dodavatele prováděl opatření, která mají kupujícímu zabránit v prodeji vozidla z důvodů jiných než pro obchodní zisk88 nebo která mají kupujícímu zabránit v pozdějším prodeji použitého vozidla, jednalo by se o nepřímé omezení prodeje.

Otázka 30: Co když prodejce řekne zákazníkovi, který má zájem zakoupit automobil v jiném členském státu, nebo zprostředkovateli jednajícímu jménem zákazníka, že nemůže daný model objednat se specifikacemi běžnými v zemi původu zákazníka nebo že nemůže získat pro takové vozidlo cenový záznam?
Dodavatel musí prodejci dodat motorová vozidla sestavená podle specifikací běžných v jiných členských státech89. Pokud by tak dodavatel neučinil, jednalo by se o závažné omezení hospodářské soutěže a porušení práv zákazníka vyplývajících ze společného trhu. Dodavatel však může odmítnout takové vozidlo dodat v případě, že prodejce běžně neprodává místní variantu daného modelu: jinými slovy, pokud vozidlo neodpovídá vozidlu ve smluvní řadě prodejce90. Například holandský prodejce obchodní značky A by měl být schopen objednat model X s řízením na pravé straně pro zákazníka z Velké Británie, s výjimkou případu, že: 1) holandský prodejce běžně vozy modelu X neprodává, nebo 2) se vozy modelu X běžně v provedení s řízením na pravé straně nevyrábějí. Jestliže prodejce daný model prodává, musí být schopen získat cenový záznam pro provedení modelu se specifikacemi běžnými v jiných členských státech. Pokud tuto cenový záznam nemůže dostat okamžitě, mohlo by se jednat o závažné porušení hospodářské soutěže ze strany dodavatele. 87 Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b), d) a e). 88 Například proto, že se od zadání objednávky změnily zákazníkova osobní situace a on nyní potřebuje větší vůz. 89 Viz čl. 4 odst. 1 písm. f). 90 Například proto, že daný model dosud nebyl v členském státu, kde prodejce podniká, uveden na trh. 43

Otázka 31: Může prodejce účtovat příplatek za řízení na pravé straně nebo podobný příplatek?
Příplatky jako např. příplatky za řízení na pravé straně, které berou v úvahu rozdíly ve specifikacích vozidel mezi členskými státy a odrážejí rozdíly ve výrobních nebo prodejních nákladech, nejsou samy o sobě omezením hospodářské soutěže. Výše příplatku však musí být objektivně odůvodněná, zejména s ohledem na skutečné zvýšené náklady na výrobu nebo dodání vozidla. Žádné empirické pravidlo pro výpočet toho, jaká objektivně odůvodněná výše příplatku je v daném případě možná, neexistuje, protože mimo jiného dodatečné náklady na výrobu nebo dodání daného vozidla se mohou lišit v závislosti na modelu.

Otázka 32: Co když prodejce prohlásí, že mu bylo řečeno, aby na určitý model neposkytoval slevy?
Prodejci musí mít právo prodávat vozidla za cenu nižší, než je cena doporučená dodavatelem91. Výrobce nemůže určovat skutečné prodejní ceny nebo minimální ceny. Pokud by chtěl dodavatel omezit možnost prodejce poskytovat slevy, jednalo by se o závažné porušení hospodářské soutěže92, které by znamenalo, že prodejní dohody dodavatele by nebyly pokryty blokovou výjimkou.

Otázka 33: Může dodavatel vytvořit v členském státu zvláštní program, podle kterého zákazníci dostanou slevu, pokud registrují automobil v této zemi, ale zákazníci, kteří automobil registrují v jiném členském státu, na slevu nárok nemají?
Nikoli. Takový program je omezením prodeje zákazníkům z jiných členských států a představuje závažné omezení hospodářské soutěže a znamenal by, že prodejní dohody dodavatele by nebyly pokryty nařízením93.

5.1.2. Poprodejní servis

Otázka 34: Musí zákazník přivézt vozidlo k záručním opravám k prodejci, od kterého automobil koupil?
Nikoli. Aby se nařízení použilo, měl by mít zákazník právo odvézt vozidlo k jakémukoli schválenému servisnímu pracovníkovi v rámci sítě dodavatele kdekoli v EU. Nařízení94 uděluje výjimku dohodám se schválenými servisními pracovníky, pouze pokud dodavatel uloží všem svým schváleným servisním pracovníkům povinnost opravovat všechna vozidla dané značky, poskytovat záruční opravy, provádět servis zdarma a vykonávat 91 Anebo samozřejmě za cenu vyšší, pokud dodavatel nestanovil maximální cenu. Viz čl. 4 odst. 1 písm. a). 92 Viz rozhodnutí Komise ze dne 29. 6. 2001 v případu COMP/36.693 – Volkswagen, Úř. věst. L 262, 2.10.2001, s. 14, a Tisková zpráva IP/01/760 z 30.05.2001. Rozhodnutím byla za toto porušení uložena pokuta. 93 Viz čl. 4 odst. 1 písm. b) a c). 94 Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b), první věty, a písm. d) a bodu odůvodnění 17. 44 práce na zavolání bez ohledu na to, kde byl vůz zakoupen. Jestliže schválený servisní pracovník není schopen provést servis automobilu, který se v jeho členském státu neprodává, bude se moci spojit s dodavatelem nebo jiným schváleným servisním pracovníkem v jiném členském státu. Zákazník nemusí ve svém členském státu znovu registrovat záruku k tomu, aby mu byly provedeny záruční opravy. Záruční lhůta začíná dodáním automobilu schváleným prodejcem. Pokud by výrobce, dovozce, prodejce, servisní pracovník nebo jiná společnost v rámci sítě zákazníkům bránili ve využití záruky výrobce platné na celém území EU, znamenalo by to, že by nebyla splněna jedna ze základních podmínek toho, aby se výjimka vztahovala na dané dohody.

Otázka 35: Co když má zákazníkův vůz poruchu, kterou jeho místní schválený servisní pracovník není schopen opravit?
Za těchto okolností bude zákazník asi muset odvézt vozidlo zpět do místa, kde ho zakoupil, stejně jako by to udělal u jakéhokoli jiného výrobku95. Nebo v případě, že koupil automobil s pomocí prostředníka (viz oddíl 5.2), bude moci dát prostředníkovi oprávnění k tomu, aby vozidlo odvezl zpět k prodejci, od kterého je koupil.

Otázka 36: Co když schválený prodejce, od kterého zákazník automobil koupil, neprovádí servis vozidel, na vozidlu vznikne v průběhu záruční doby porucha a servisní pracovník, jehož prodejce servisem pověřil, není schopen ji odstranit?
Zákazník může vozidlo odvézt zpět na místo, kde je zakoupil, stejně jako by to udělal u jakéhokoli jiného spotřebního zboží. Prodejce, který vozidlo prodal, bude buď muset zařídit provedení opravy, nebo poskytnout zákazníkovi náhradní vozidlo, ačkoli zákazníkova práva budou záviset na vnitrostátním právu týkajícím se smluv a podmínkách prodejní smlouvy96.

Otázka 37: Může výrobce odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal během záruční lhůty provést opravu nebo servis svého vozidla u samostatného servisního pracovníka?
Pokud zákazník nechal provést opravu nebo servis svého vozidla během záruční doby výrobce u samostatného servisního pracovníka, může záruka zaniknout v případě, že provedená práce byla vadná. Obecná povinnost nechávat provádět opravy a servis automobilu v záruční lhůtě pouze ve schválené síti by zbavovala zákazníky práva nechat opravy nebo servis provést samostatným servisním pracovníkem, a to by zejména v případě „rozšířených záruk“ takovým servisním pracovníkům bránilo efektivně konkurovat schválené síti. 95 Tento problém se řídí vnitrostátním právem týkajícím se smluv, nikoliv pravidly hospodářské soutěže EU. 96 Viz bod odůvodnění 17. 45

Otázka 38: Co může zákazník udělat, když si myslí, že se stal obětí restriktivního jednání?
Může si stěžovat u Evropské komise nebo vnitrostátního úřadu pro hospodářskou soutěž97. Možná by mohl vymáhat náhradu škody u vnitrostátního soudu. Možnost takovýto krok provést však může záviset na vnitrostátních procedurálních předpisech, a zákazník by se proto měl před vznesením žádosti poradit s právníkem. Vzhledem k tomu, že ne všechny problémy, s nimiž se zákazníci při koupi vozidla v jiném členském státu setkají, pramení z porušení pravidel hospodářské soutěže, zveřejnila Komise na svých internetových stránkách seznam kontaktních míst (dále jen zákaznické linky) většiny výrobců, aby povzbudila vyjasnění různých druhů sporů a řešení jiných druhů problémů souvisejících s koupí vozidel98.

5.2. Zprostředkovatelé

Zprostředkovatel nebo agent pro nákup je osoba nebo podnik, který kupuje nové motorové vozidlo jménem zákazníka, aniž by byl členem distribuční sítě. Je třeba rozlišovat zprostředkovatele od nezávislých druhotných prodejců, kteří kupují vozidlo za účelem dalšího prodeje a nejednají jménem určitého zákazníka. Lze je také rozlišovat od obchodních zástupců, kteří hledají zákazníky pro jednoho nebo více prodejců. Dodavatelé mohou pouze zavázat své prodejce, aby ověřili, zda má zprostředkovatel předem platné oprávnění99 udělené zákazníkem k prodeji a/nebo vyzvednutí daného vozidla. Jediné omezení činnosti zprostředkovatele, které je povoleno v dohodě pokryté nařízením 1400/2002 je proto nutnost předložit platné oprávnění udělené individuálním zákazníkem. V oprávnění musí být uvedeno jméno a adresa, podpis a datum. Záleží na zákazníkovi, nakolik je oprávnění specifické, co se vozidla týče100. Pokud se prodeje nového motorového vozidla účastní zprostředkovatel, nesmí být uloženy žádné další požadavky. Komise zrušila dvě svá oznámení101 zabývající se činností zprostředkovatelů. 97 Jejich seznam je k dispozici na http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/ 98 Na http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/ 99 Oprávnění může být podepsáno vlastnoručně nebo elektronicky. Viz bod odůvodnění 14. 100 Oprávnění by se mohlo například týkat třídy vozidla, daného modelu nebo být podrobnější. 101 Oznámení Komise týkající se nařízení (EHS) č. 123/85 ze dne 12. prosince 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o prodeji a servisu motorových vozidel, Úř. věst. C 17, 18.1.1985, s. 4, a informace Komise – Vysvětlení činností zprostředkovatelů motorových vozidel, Úř. věst. C 329, 18.12.1991, s. 20. Na základě těchto oznámení mohlo být např. požadováno, aby zprostředkovatelé neměli kancelář ve stejném zařízení jako supermarket. Jiným prvkem omezujícím jejich činnosti bylo, že prodejce vozidel mohl být vyzván, aby neprodával více než 10 % nových motorových vozidel prostřednictvím stanoveného zprostředkovatele.


Nařízení Evropské komise - bloková vyjímka (cele znění)

Vysvětlující brožura

 

 
Firma LL-CARPENTER s.r.o. je nezávislým prodejcem a EU zprostředkovatelem a není smluvním prodejcem společností SUBARU ČR s.r.o., Fuji Heavy Industries Ltd. a Daihatsu Motor Co., Ltd.

Počet přístupů: 559643
(c) Copyright 2004 LL Carpenter s.r.o.